Visitation

Alle henvendelser vedrørende visitation rettes til VitaCuras ledelse

Ved henvendelse fra sagsbehandleren drøftes visiterede borger og der tages stilling til videre forløb. Såfremt det besluttes at der skal arbejdes videre bliver den anbringende kommune bedt om at fremsende relevant materiale.

Det tilsendte materiale gennemlæses af ledelsen, SSA og en medarbejder. Såfremt at visitationen anses relevant for målgruppen og såfremt det er muligt, inviteres den visiterede borger på besøg med værge/forældre/pædagogisk medarbejder.
Under besøget vil borgeren få en rundvisning, hilse på personalet og blive introduceret til VitaCura.

Der afholdes efterfølgende visitationsmøde med deltagelse af VitaCura, den kommunale sagsbehandler, borgeren og en repræsentant eller pårørende til borgeren.
På mødet gennemgås myndigheds handleplanen, dato for indflytning aftales og og der laves en indflytningsplan med udgangspunkt i borgers behov og ønsker. Der laves aftale for 3 måneders opfølgningsmøde.

Vi tilbyder uforpligtende besøg til kommunens sagsbehandler eller mulig kommende borgers værge.

For takster – kontakt VitaCuras ledelse