Målgruppe

VitaCura er et midlertidigt botilbud efter servicelovens §66 og §107, for borgere i alderen 16 – 32 år.
Fælles for borgerne er at, de har alvorlige og komplekse sociale og/eller psykiske problemstillinger, herunder;

– Forvrænget virkelighedsforstyrrelse/Skizofreni,
– Personlighedsforstyrrelser,
– Tilknytningsforstyrrelser,
– Opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD
– Angst
– Samt andre komplekse psykiske diagnoser, som sekundær diagnose, herunder depression, OCD, stressbelastning, kognitivt funktionsniveau og /eller skadeligt misbrug.

Borgere med misbrug som primær problematik kan ikke visiteres til VitaCura. Borgere med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som autismespektrum forstyrrelse, samt udviklingshæmmede og dårligt begavede kan ikke visiteres til VitaCura.
Ved visitering til tilbuddet vil der være opmærksomhed på sammensætning af borgere dels pga. deres diagnoser, påvirkningen af hinanden og deres personlighed.

Borgere der indskrives på §66, er med hensigten om at overgå til §107 ved det fyldte 18år og skal være indenfor ovenstående målgruppe.