Bagved træerne

Værdigrundlag og målsætning

VitaCuras værdiggrundlag tager afsæt i en overbevisning om at, en omfattende omsorgsfuld og inddragende tilgang til borgernes liv, medvirker til at styrke deres integritet og udvikling med udgangspunkt i deres ønsker og drømme.

Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer til at skabe positive forandringer i eget liv, med en helhedsorienteret og hensigtsmæssig støtte. Ligeledes mener vi at mennesket har ret til at indgå i et trygt fællesskab med mulighed for medindflydelse og medbestemmelse

Målgruppen tilbydes et boligophold med tilpasset pædagogisk indsats. Hensigten med opholdet er at, støtte borgerne i at blive bevidst om egne ressourcer og styrker, så de på sigt kan håndtere udfordringer samt mestre et selvstændigt liv.

Det er en forudsætning for succes at borgerne inddrages i relevante afklaringsprocesser, forandringsprocesser og individuel målsætning, således at borgerne oplever sig anerkendt.

Vi medvirker til at sikre borgernes autencitet får værdi i fællesskaber og er den drivende kraft i planlægning af beskæftigelse, uddannelse og fritidsaktiviteter.

Vi er professionelle samarbejdspartnere i et helhedsorienteret tværfagligt samarbejde med fokus på at sikre de bedste vilkår for borgerne, med udgangspunkt i deres individuelle drømme og ønsker for fremtiden.