Hverdag

Dagligdagen

Hverdagen på VitaCura er struktureret med udgangspunkt i måltider og faste aktiviteter. Der vil dagligt være fælles gåtur i vores skov eller hen over marken. Vi hjælpes ad med at holde hus og værelser pæne og rene, ligesom at vi i fællesskab tilbereder måltider, bager brød, planlægger aktiviteter og handler ind.

For beboere der er i uddannelse eller beskæftigelse, vil der være en individuel struktur, så vi har fokus på behov for hvile, aktivitet og fællesskab.

Inddragelse og fællesskab

Beboerne på VitaCura inddrages i alle aspekter af deres liv og motiveres til at deltage aktivt omkring deres drømme og ønsker for fremtiden.
Fællesskab er vigtigt på VitaCura, og det forventes, at beboerne er deltagende i fællesskabet i det omfang de magter det.

rotunde

Kost og aktiviteter

Kost og motion har stor betydning for vores velbefindende, både mentalt og fysisk. Mange borgere i målgruppen har brug for understøttende medicin, der medvirker til ubehagelige bivirkninger samt på sigt helbredsmæssige konsekvenser. På VitaCura tilbyder vi derfor en nærende kost, der medvirker til at styrke kroppen og hjernes funktionsniveau. Vi har fokus på at serverer næringsrige måltider 3 gange dagligt og tilbyder forskellige aktiviteter til at bevæge kroppen. Beboerne har mulighed for at deltage i planlægning og udførelse af både måltider og aktiviteter, ligesom at vi løbende vil tilbyde forskellige kurser indenfor madlavning og motion. 

Husregler

Læs husreglerne her.