Bestyrelse

Bestyrelsen deltager aktivt i relevante møder og opgaver.
Bestyrelsesmedlemmer bidrager med relevante kompetencer og viden der understøtter VitaCura praksis og udvikling.

Jimmy Streit

Jimmy har været kommunal embedsmand gennem 33 år, og har især været leder, chef og direktør for de kommunale velfærdsområder. Det ligger Jimmy stærkt på sinde, at skabe resultater og effekter på det sociale område. At hjælpe mennesker i udsatte positioner, og opbygge og understøtte et kvalificeret hverdagsliv.

Herudover har Jimmy stor erfaring med ledelse og styring, og han har igennem årtier stået i spidsen for store kommunale organisationer.

For nuværende er Jimmy partner og konsulentfirmaet ‘Personae’.

Poul Erik Carlsen

Poul-Erik er special læge i psykiatri og har været overlæge på div. psykiatriske afdelinger. Desuden har Poul-Erik har egen praksis samt været konsulent for Kommuner og Behandlings institutioner, senest i Københavns Kommune. Poul Erik har tidligere siddet som formand for blandt andet for landets psykiatere, samt undervist på div. uddannelsesinstitutter samt institutioner, i psykiatriske lidelser samt medicinsk behandling.

Ann-Christin Rudy Sørensen

Ann-Christin arbejder som myndighedschef i Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune. Hun har i næsten 20 år beskæftiget sig med sociale forhold i kommunalt regi og har mange års erfaring med både organisatorisk, strategisk og faglig ledelse. Hun har således tidligere også arbejdet som leder på både børnehandikapområdet og hjemløseområdet i Københavns Kommune. Under Ann-Christins ledelse tager myndighedsområdet sig af al sagsbehandling af voksne med særlige behov, herunder også mennesker med socialpsykiatriske udfordringer. Den primære opgave er at arbejde i en rehabiliterende tilgang med borgerne, så de kan opnå så selvstændigt og aktivt et liv som muligt.

Maj-Britt Auning

Maj-Britt har de seneste 32 år været leder indenfor Udsatteområdet, Socialpsykiatrien og demensområdet, både kommunalt og privat. Maj-Britt har stor erfaring med Hjemløse og har været leder og konsulent på opstart af flere herberg. Nyligt er Maj-Britt konsulent på oprettelsen af et nyt herberg for ældre hjemløse, i Næstved området.